Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

De competitiemaatschappij

van oorzaak naar oplossing

Wie ben ik?
Maartje Fokkema, algemeen econoom, getrouwd en moeder van drie volwassen zonen. Meer dan dertig jaar lang was ik docent in het hbo-onderwijs, eerst bij de Hogeschool Utrecht, later bij de Hogeschool Rotterdam. Daar gaf ik graag les in mijn eigen vak, algemene economie. Ik probeerde de studenten te betrekken bij de economische actualiteit van het moment en het Nederlandse overheidsbeleid te duiden en uit te leggen.
Al lesgevend ontwikkelde ik een eigen visie op de maatschappelijke ontwikkelingen. Die visie heb ik verwoord in het boek ‘De competitiemaatschappij, van oorzaak naar oplossing’.

De competitiemaatschappij – van oorzaak tot oplossing
Paperback, 172 pagina’s, ISBN: 978-94-6247-274-7
Prijs: € 15,95
Verkrijgbaar vanaf 10 maart 2022, via de boekhandel en op internet

Wat vertelt het boek?
Het boek beschrijft hoe het overheidsbeleid, sinds 1945 gericht op welvaart, in de jaren 80 ontspoort. Meer en meer berust het overheidsbeleid op een ideologie die marktwerking ziet als de enige manier om welvaart en levensgeluk te bevorderen. Hierdoor gaan mensen elkaar zien als marktpartijen, gericht op hun eigen belang en ontstaat een competitiemaatschappij. Kenmerken zijn prestatiedwang, wantrouwen en een grote behoefte tot controle. Door de competitie valt de maatschappij uiteen in bubbels van winnaars en verliezers. De ontwikkelingen beperken zich niet tot het publieke domein maar dringen ook door in het privéleven.
Het boek bevat suggesties om de problemen op te lossen. De belangrijkste aanbeveling: stoppen met de geest van competitie en prestaties. Het boek is een oproep tot meer balans in onze manier van samenleven: meer rust, meer waardering voor onbetaalde werkzaamheden en ruimte om positieve aandacht te geven aan elkaar.

Waarom dit blog?
Het blog sluit aan bij het boek. Ik ga, aan de hand van de actualiteit, geregeld laten zien wat het betekent om in een competitiemaatschappij te leven. Hoe werkt de prestatiedruk uit in het leven van mensen, professioneel en privé? Wat is het gevolg van overheidsbeleid? En zijn er al lichtpuntjes, ideeën om de samenleving anders in te richten of te kiezen voor een rustiger leven?